SpookBlog

Hoofdmenu

Puppy Linux Server PHP SQL


Aan dit artikel wordt nog gewerkt.

Hier een handleiding hoe onder Puppy een server werkend te krijgen met PHP en SQL.

Frisse installatie Puppy
Installeer Puppy op je harde schijf met een Frugal installatie.
Update alle databases van de Package Manager.
Voer een update uit via TahrPet.
Zorg voor een savefile op je harde schijf waar alle instellingen in worden opgeslagen.
Als bovenstaande je als russisch in de oren klinkt, dan ben je nog zeker niet toe aan een server installeren binnen Puppy. Zorg ervoor dat je eerst goed weet hoe Puppy in elkaar steekt, ga dan pas weer een stap verder.

Hiawatha server installatie
Ga naar de directory etc/Hiawatha en maak een kopie van het configuratiebestand hiawatha.conf naar bijvoorbeeld hiawathaorig.conf of zoiets.
Ga naar deze website en download nu het .deb Hiawatha pakket wat bij je processor hoort. Als je niet goed weet welke processor je hebt dan kan je daar achter komen met hulp van deze pagina.
Plaats nu in de directory ect/Hiawatha onderstaand configuratiebestand en noem het hiawatha.conf. Hiermee vervang je dus het oude configuratiebestand waar je een backup van gemaakt hebt.

# Hiawatha main configuration file
#


# GENERAL SETTINGS
#
#ServerId = www-data
ServerId = webuser
ConnectionsTotal = 1000
ConnectionsPerIP = 25
SystemLogfile = /var/log/hiawatha/system.log
GarbageLogfile = /var/log/hiawatha/garbage.log


# BINDING SETTINGS
# A binding is where a client can connect to.
#
Binding {
Port = 80
# Interface = 127.0.0.1
MaxKeepAlive = 30
TimeForRequest = 3,20
MaxRequestSize = 8192
}
#
Binding {
Port = 443
# Interface = ::1
MaxKeepAlive = 30
MaxRequestSize = 8192
# TimeForRequest = 3,20
# SSLcertFile = hiawatha.pem
TLScertFile = hiawatha.pem
}


# BANNING SETTINGS
# Deny service to clients who misbehave.
#
#BanOnGarbage = 300
#BanOnMaxPerIP = 60
#BanOnMaxReqSize = 300
#KickOnBan = yes
#RebanDuringBan = yes
ChallengeClient = 200, httpheader, 60

# COMMON GATEWAY INTERFACE (CGI) SETTINGS
# These settings can be used to run CGI applications.
#
CGIhandler = /usr/bin/perl:pl
CGIhandler = /usr/bin/php5-cgi:php
#CGIhandler = /usr/bin/python:py
#CGIhandler = /usr/bin/ruby:rb
#CGIhandler = /usr/bin/ssi-cgi:shtml
CGIextension = cgi
#
FastCGIserver {
FastCGIid = PHP5
ConnectTo = /var/run/php5-fpm.sock
Extension = php
}


# URL TOOLKIT
# This URL toolkit rule was made for the Banshee PHP framework, which
# can be downloaded from http://www.hiawatha-webserver.org/banshee
#
#UrlToolkit {
# ToolkitID = banshee
# RequestURI isfile Return
# Match ^/(css|files|images|js|slimstat)($|/) Return
# Match ^/(favicon.ico|robots.txt|sitemap.xml)$ Return
# Match .*\?(.*) Rewrite /index.php?$1
# Match .* Rewrite /index.php
#}
UrlToolkit {
ToolkitID = wordpress
RequestURI exists Return
Match .*\?(.*) Rewrite /index.php?$1
Match .* Rewrite /index.php
}
UrlToolkit {
ToolkitID = multiwp
Match ^/index\.php$ Return
Match ^/([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ Redirect /$1wp-admin/
RequestURI exists Return
Match ^/([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) Rewrite /$2
Match ^/([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ Rewrite /$2
Match .* Rewrite /index.php
}
UrlToolkit {
ToolkitID = wp-multi-subdir
Match ^/index\.php$ Return
Match ^/([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ Redirect /$1wp-admin/
RequestURI exists Return
Match ^/([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) Rewrite /$2
Match ^/([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ Rewrite /$2
Match ^/[_0-9a-zA-Z-]+(/wp-.*) Rewrite /$1 # if not present 404 - error is displayed
Match .* Rewrite /index.php?$1
}

# DEFAULT WEBSITE
# It is wise to use your IP address as the hostname of the default website
# and give it a blank webpage. By doing so, automated webscanners won't find
# your possible vulnerable website.
#
Hostname = 127.0.0.1
WebsiteRoot = /root/Web-Server
StartFile = index.php
AccessLogfile = /var/log/access_log
ErrorLogfile = /var/log/error_log
#ErrorHandler = 404:/error.cgi
TimeForCGI = 3600
ShowIndex = yes
ExecuteCGI = yes
FollowSymlinks = yes
NoExtensionAs = cgi
EnablePathInfo = yes
NoExtensionAs = cgi
UseLocalConfig = yes
#Alias = /cgi-bin:/usr/local/libexec/zoneminder/cgi-bin
#Alias = /cgi-bin:/usr/lib/zoneminder/cgi-bin
Alias = /phpmyadmin:/usr/share/phpmyadmin
#Alias = /zm:/usr/local/share/zoneminder/www

# VIRTUAL HOSTS
# Use a VirtualHost section to declare the websites you want to host.
#
#VirtualHost {
# Hostname = www.my-domain.com
# WebsiteRoot = /var/www/my-domain/public
# StartFile = index.php
# AccessLogfile = /var/www/my-domain/log/access.log
# ErrorLogfile = /var/www/my-domain/log/error.log
# TimeForCGI = 5
# UseFastCGI = PHP5
# UseToolkit = banshee
#}
VirtualHost {
Hostname = 192.168.0.*
WebsiteRoot = /root/Web-Server
StartFile = index.php
AccessLogfile = /var/log/access_log
ErrorLogfile = /var/log/error_log
TimeForCGI = 3600
ShowIndex = yes
ExecuteCGI = yes
FollowSymlinks = yes
# UseFastCGI = PHP5
# TriggerOnCGIstatus = yes
NoExtensionAs = cgi
EnablePathInfo = yes
# Alias = /cgi-bin:/usr/local/libexec/zoneminder/cgi-bin
Alias = /phpmyadmin:/usr/share/phpmyadmin
# Alias = /zm:/usr/local/share/zoneminder/www
# Alias = /wordpress:/opt/lampp/apps/wordpress/htdocs
# Alias = /blog:/root/Web-Server/blog
# Alias = /sipblog:/root/Web-Server/sipblog
# EnablePathInfo = yes
UseLocalConfig = yes
}


#VirtualHost {
# Hostname = wormgear.us.to
# WebsiteRoot = /var/www/htdocs
# StartFile = index.php
# AccessLogfile = /var/log/access_log
# ErrorLogfile = /var/log/error_log
# TimeForCGI = 3600
# ShowIndex = yes
# ExecuteCGI = yes
# FollowSymlinks = yes
# UseFastCGI = PHP5
# TriggerOnCGIstatus = yes
# NoExtensionAs = cgi
# EnablePathInfo = yes
# UseLocalConfig = yes
# Alias = /cgi-bin:/usr/local/libexec/zoneminder/cgi-bin
# Alias = /phpmyadmin:/usr/share/phpmyadmin
# Alias = /zm:/usr/local/share/zoneminder/www
# UseToolkit = wp-multi-subdir
#}

VirtualHost {
Hostname = yourhostname.com
WebsiteRoot = /root/Web-Server
StartFile = index.html
AccessLogfile = /var/log/access_log
ErrorLogfile = /var/log/error_log
TimeForCGI = 3600
ShowIndex = yes
ExecuteCGI = yes
FollowSymlinks = yes
# UseFastCGI = PHP5
TriggerOnCGIstatus = yes
NoExtensionAs = cgi
EnablePathInfo = yes
UseLocalConfig = yes

# DIRECTORY SETTINGS
# You can specify some settings per directory.
#
#Directory {
# Path = /home/baduser
# ExecuteCGI = no
# UploadSpeed = 10,2
#}


Start nu de server door in de Terminal Hiawatha in te typen. De server zou nu netjes moeten opstarten.

De harde realiteit is echter dat Hiawatha nog niet opstart maar met een 'syntax errror in line 210'. Er wordt aan gewerkt om dit op te lossen.Nog geen reacties